Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Sami Pitkänen Coaching Oy

Y-tunnus: 3239638-8

Osoite: Ristipellontie 6

00390  Helsinki

Sähköpostiosoite: [email protected]

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Sami-Petteri Pitkänen

Osoite: Ristipellontie 6, 00390  Helsinki

Sähköpostiosoite: [email protected]

 

REKISTERIN NIMI

Sami Pitkäsen Coaching Oy ja  - internetsivuston tuotteiden ja palveluiden käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sami Pitkäsen Coaching Oy ja samipitkanen.fi - internetsivuston tuotteiden ja palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva ja Sami Pitkäsen Coaching Oy tuotteiden ja palveluiden sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Sami Pitkänen, Ristipellontie 6 A 11, 00390 Helsinki.